Informačný Systém pre Emisie Skleníkových Plynov SR
   
 
Projekcie emisií Slovensky English

IPCC 1996 kategória

Sektory/Súhrn vrátane LULUCF
Sektory/Súhrn bez LULUCF


Dokumenty

  Projekcie

  IPCC 1996 kategória: Použitie rozpúšťadiel a iných produktov (3)
  Plyn: 
  Agregované emisie CO2 ekvivalent (Gg)1990*199520002006200820102015202020252030
  Scenár bez opatrení17 31 20 83 153 164 183 200 220 245 
  Scenár s opatreniami17 31 20 83 153 164 183 200 220 245 
  Scenár s ďalšími opatreniami17 31 20 83 153 164 168 169 170 173 

  Rok 1990* je "base year" podľa UNFCCC t.j. základný rok podľa ktorého sa stanovil Kjótsky redukčný cieľ pre jednotlivé štáty. Slovensko má záväzok v rokoch 2008 - 2012 oproti roku 1990 znížiť emisie o 8%.
  Rok 2010 je posledným revidovaným inventúrnym rokom t.j. uvedené hodnoty nie sú projektované ale inventúrne hodnoty emisií.
  Hodnoty "CO2 ekvivalent" sú prepočítané hodnoty s využitím GWP (Global Warming Potential) koeficientov pre jednotlivé skleníkové plyny. Hodnoty GWP koeficientov sú publikované v čiastkových správach IPCC.