Informačný Systém pre Emisie Skleníkových Plynov SR
   
 
Prehľad sektorov a skleníkových plynov Slovensky English

Č.

ČLENENIE SEKTOROV IPCC

Inventúra SR

Vykazované plyny

1

Energetika

 

CO2 eq., CH4, N2O, AGRCO2

1A

Spaľovanie palív 

 

 

CO2 eq., CH4, N2O

1A1

 

Energetický priemysel 

vykazuje

CO2 eq., CH4, N2O

1A2

 

Spracovateľský priemysel 

vykazuje

CO2 eq., CH4, N2O

1A3

 

Doprava

 

vykazuje

CO2 eq., CH4, N2O

1A3a

 

 

Civilná letecká doprava

vykazuje

CO2 eq., CH4, N2O

1A3b

 

 

Cestná doprava

vykazuje

CO2 eq., CH4, N2O

1A3c

 

 

Železničná doprava

vykazuje

CO2 eq., CH4, N2O

1A3d

 

 

Vodná doprava

vykazuje

CO2 eq., CH4, N2O

1A4

 

Ostatné sektory

 

2000

CO2 eq., CH4, N2O

1B

Fugitívne emisie z palív 

 

 

CH4 

1B1

 

Tuhé palivá

 

vykazuje

CH4 

1B2

 

Ropa a zemný plyn 

vykazuje

CH4 

2

Priemyselné procesy

 

CO2 eq., N2O,PFCs, HFCs, SF6

2A

Priemyselné spracovanie minerálnych surovín   

 

CO2 eq.

2A1

                        Výroba cementu 

vykazuje

CO2 eq.

2A2

 

Výroba vápna 

vykazuje

CO2 eq.

2A3

 

Ostatné procesy používajúce vápenec, dolomit, 

vykazuje

CO2 eq.

2A4

 

Výroba a použitie sódy 

vykazuje

CO2 eq.

2A5

 

Použitie asfaltu na výrobu strešných krytín 

nevykazuje

 

2A6

 

Použitie asfaltu na dláždenie ciest 

nevykazuje

 

2A7

 

Iné

nevykazuje

 

2B

Chemický priemysel 

 

CO2 eq., N2O

2B1

 

Výroba amoniaku 

vykazuje

CO2 eq., 

2B2

 

Výroba kyseliny dusičnej  

vykazuje

N2O

2B3

 

Výroba kyseliny adipovej  

nevykazuje

 

2B4

 

Výroba karbidov 

1992

CO2 eq.

2B5

 

Iné 

nevykazuje

 

2C

Metalurgia 

 

CO2 eq., PFCs,CF4, C2F6

2C1

 

Výroba železa a ocele 

vykazuje

CO2 eq.

2C2

 

Výroba ferozliatín

vykazuje

CO2 eq.

2C3

 

Výroba hliníka  

vykazuje

CO2 eq., PFCs,CF4, C2F6

2C4

 

Výroba horčíka  

nevykazuje

 

2C7

 

Iné

nevykazuje

 

2D

Iná výroba

 

 

CO2 eq.

2D1

 

Výroba papiera a celulózy 

2000

 

2D2

 

Výroba potravín, nápojov a tabakových výrobkov 

1990

 

2E

Výroba halogénovaných uhľovodíkov a SF6 

 

 

2E1

 

Fugitívne emisie 

nevykazuje

 

2E2

 

Iné 

nevykazuje

 

2F

Použitie produktov nahrádzajúcich ozón poškodzujúce látky  

 

HFCs, N2O

2F1

 

Chladenie a klimatizácia

1995

HFCs (HFC23, HFC32, HFC125, HFC134a, HFC152a, HFC143a)

2F2

 

Napeňovadlá 

nevykazuje

 

2F3

 

Hasiace prístroje 

1994

HFC227ea, HFC236fa

2F4

 

Aerosolové hnacie plyny 

2001

N2O

2F5

 

Rozpúšťadlá

nevykazuje

 

2F6

 

Iné 

nevykazuje

 

3

Použitie rozpúšťadiel a iných produktov

 

 

3A

Použitie farieb  

nevykazuje

 

3B

Odmasťovanie a suché čistenie  

nevykazuje

 

3C

Výroba a spracovanie chemických produktov  

nevykazuje

 

3D

Iné  

2004

N2O

4

Poľnohospodárstvo

 

CH4, N2O, AGRCO2

4A

Enterická fermentácia

vykazuje

CH4

4B

Narábanie s hnojom 

vykazuje

CH4,N2O

4C

Pestovanie ryže 

nevykazuje

 

4D

Poľnohospodárska pôda 

nevykazuje

 

5

Krajina, využitie krajiny a lesníctvo

 

CO2 eq.,AGRCO2

5A

Lesy 

vykazuje

CO2 eq. záchyty

5B

Poľnohospodárska pôda 

vykazuje

CO2 eq. záchyty

5C

Pasienky 

vykazuje

CO2 eq. záchyty

5D

Ostatná pôda 

vykazuje

CO2 eq. záchyty

5E

Obydlia (usadlosti) 

nevykazuje

 

5F

Mokriny 

nevykazuje

 

6

Odpady

 

CO2 eq., CH4, N2O, AGRCO2

6A

Skládky pevného odpadu 

všetky nezaradené

CH4

6B

Čistenie a vypúšťanie odpadových vôd a kalov 

vykazuje

CH4, N2O

6C

Spaľovanie a horenie odpadu 

2000

CO2 eq., N2O

6D

Iné 

nevykazuje

 


Späť