Informačný Systém pre Emisie Skleníkových Plynov SR
   
 
Užitočné odkazy Slovensky English
http://tsense.sazp.sk/soer-2010-part-c/slovakia/... Climate change mitigation - Slovakia Report
http://www.enviro.gov.sk Ministerstvo životného prostredia SR
http://www.shmu.sk Slovenský hydrometeorologický ústav
http://www.sazp.sk Slovenská agentúra životného prostredia
http://www.sizp.sk Slovenská inšpekcia životného prostredia
http://www.statistics.sk Štatistický úrad Slovenskej republiky
http://www.air.sk/neiscu/main_gui.php NEIS - Národný Emisný Informačný Systém SR - OnLine zostavy
http://etc-acc.eionet.europa.eu The European Topic Centre on Air and Climate Change (ETC/ACC)
http://www.unfccc.int UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change
http://vergina.eng.auth.gr/mech/lat/copert/copert.htm COPERT - calculation of air pollutant emissions from road transport
http://www.stat.fi/tk/yr/khkaasut_etusivu_en.html Fínsky informačný systém GHG
http://www.ageis.greenhouse.gov.au/GGIDMUserFunc/indexUser.asp Austrálsky informačný systém GhG
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/EFDB/main.php IPCC EFDB - databáza emisných faktorov
http://www.dexia.sk/C12571BE004847DE/sk/101 Register emisných kvót SR
http://www.air.sk Programové prostriedky pre emisné inventúry