Information System for Greenhouse Gases in Slovakia
   
 
Subjects, responsibilities and processes Slovensky English

SUBJEKT

KOMPETENCIE

KONTAKT

MŽP SR,
Odbor Klimaticko - energetického balíčka a obnoviteľných zdrojov
Helena Princová,
Ing., PhD.

Národný „ohniskový bod“ (NFP) je odborný a legislatívny garant pre plnenie záväzkov UN FCCC a KP, oficiálny partner pre poskytovanie informácií

www.enviro.gov.sk
+421905976286
princova.helena@enviro.gov.sk

SHMÚ
Oddelenie emisie

Poverená organizácia podľa zákona č. 478/2002 Z.z., §5 ods.7, §7 ods. 1); vykonáva činnosti súvisiace s kvalitou ovzdušia, prevádzkuje NEIS, zároveň SNE (Single National Entity)  národná jednotka pre inventarizáciu emisií, koordinuje prípravu a poskytovanie údajov o inventarizácii a projekciách emisií skleníkových plynov

www.shmu.sk

Janka Szemesová,
Ing., PhD.

Národný expert pre koordináciu a reportovanie emisných inventúr skleníkových plynov a projekcií

SHMU Bratislava, janka.szemesova@shmu.sk

Sektoroví experti
menovaní MŽP SR

fyzické osoby, odborníci podieľajúci sa na inventarizácií a projekcii emisií za jednotlivé IPCC sektory, sú zodpovední za správnosť použitej metodiky a vstupných údajov

 

Ján Judák,
Ing., PhD.

Sektorový expert pre sektor ENERGETIKA

Profing s.r.o. Bratislavajudak@profing.eu

Michaela Kollárová, Mgr.

Sektorový expert pre sektor DOPRAVA

SHMÚ Bratislava michaela.kollarova@shmu.sk +421259415469

Vladimír Danielik,
doc., Ing., PhD.

Sektorový expert pre sektor PRIEMYSEL

FCHPT STU Bratislava, vladimir.danielik@stuba.sk

Peter Tomlein,
doc., Ing., PhD.

Sektorový expert pre sektor F - Plyny

SZ CHKT , Rovinka pri Bratislave zvazchkt@isternet.sk

Tibor Priwitzer, Ing., PhD.
Andrej Kovarik, Mgr.

Sektoroví experti pre sektor LULUCF
Lesy a využívanie krajiny

Národné lesnícke centrum Zvolen priwitzer@nlcsk.org
SHMÚ Bratislava andrej.kovarik@shmu.sk +421259415369

Šiska Bernard, doc. RNDr., PhD.

Sektorový expert pre sektor POĽNOHOSPODÁRSTVO

Poľnohospodárska univerzita Nitra
bernard.siska@uniag.sk

Juraj Farkaš,
Ing.,

Sektorový expert pre sektor ODPADY

Integrated skills, Bratislava
jfarkas@integrated-skills.com

Martin Gera,
RNDr., PhD.

Sektorový expert pre stanovenie neurčitosti inventúrnych údajov

FMFI UK Bratislava
mgera@fmph.uniba.sk

Jiří Balajka,
Ing., DrSc.,
Stanislava Nebusová, Ing.

Sektoroví experti pre PROJEKCIE skleníkových plynov

ECOSYS Bratislava
ecosys@orangemail.sk
SHMÚ  stanislava.nebusova@shmu.sk +42159415345

SPIRIT a.s.

Vývoj a podpora portálu ISSP, vývoj a podpora programových prostriedkov pre inventarizáciu emisií (NEIS)

www.spirit.sk
www.air.sk
spirit@spirit.sk