Informačný Systém pre Emisie Skleníkových Plynov SR
   
 
Emisie Slovensky English

 Menej...

IPCC 1996 kategória

Sektory/Súhrn -> Použitie rozpúšťadiel a iných produktov (3)

IPCC 1996 kategória: Použitie rozpúšťadiel a iných produktov (3)
Rok:  Plyn: 
Legenda:  IE = Uvedené inde,  NA = Neaplikovateľné,  NE = Nestanovuje sa,  NO = Nevyskytuje sa