Informačný Systém pre Emisie Skleníkových Plynov SR
   
 
Emisie Slovensky English

Energetika
Celkový podiel sektoru Energetika dosiahol podľa štatistických údajov ministerstva financií v roku 2005 2,5 % z celkového hrubého domáceho produktu (HDP). Energetická intenzita, vypočítaná z predaného výkonu postupne klesá a bola 1.9 násobne vyššia, ako priemerná hodnota, zaznamenaná v krajinách EU. Dôvodom je vysoký podiel energeticky náročného sektoru ťažkého priemyslu, prispievajúceho k celkovému HDP. Viac...

IPCC 1996 kategória

Sektory/Súhrn -> Energetický priemysel (1)

IPCC 1996 kategória: Energetický priemysel (1)
Rok:  Plyn: 
Legenda:  IE = Uvedené inde,  NA = Neaplikovateľné,  NE = Nestanovuje sa,  NO = Nevyskytuje sa