Informačný Systém pre Emisie Skleníkových Plynov SR
   
 
Emisie Slovensky English

Použitie rozpúšťadiel a iných produktov
Zahrňuje predovšetkým emisie N2O vychádzajúce z vnútorných štatistík distribútorov pre medicínske a potravinárske účely a reportuje sa od roku 2001. Štatistický úrad neposkytuje štatistiky o použití rozpúšťadiel a distribúcii N2O. Údaje sú dožadované priamo od firiem zaoberajúcich sa distribúciou N2O pre potreby zdravotníctva a potravinového priemyslu. Zber údajov je pomerne jednoduchý nakoľko len málo firiem sa zaoberá touto činnosťou.
Viac o používanej metodike nájdete v sekcii Metodika

IPCC 1996 kategória

Sektory/Súhrn -> Použitie rozpúšťadiel a iných produktov (3)

IPCC 1996 kategória: Použitie rozpúšťadiel a iných produktov (3)
Rok:  Plyn: 
Legenda:  IE = Uvedené inde,  NA = Neaplikovateľné,  NE = Nestanovuje sa,  NO = Nevyskytuje sa